5.Sınıf Türkçe Online Test 9 Cümlede Anlam

Şubat 4, 2012 | Kategori: 5.Sınıf, Online Testler

Cümlede anlam konusunda  beşinci sınıf interaktif test.

1.Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde bir yorum söz konusudur?      

2.”için” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurmuştur?  

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta  bağlıdır?  

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?    

5. Hangi cümlede mecazlı bir anlatım vardır?  

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımlama” yapılmıştır?    

7.”O, şimdiye kadar.......kişilerin....... benzemiyor.” cümlesindeki boş bırakılan yerler hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun olur?  

8.”Eğitim görmem,ş insan ruhu,işlenmemiş demire benzer,iyi bir ustanın eli değmedikçe,insanda gizli olan renk ve güzellikler ortaya çıkmaz.” sözüyle anlatılmak istene nedir?  

9.”Hayat ne bir bayram, ne bir yaş günüdür; hayat bir iş günüdür.” diyen bir kişi için  aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

10.”Çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişimin önemi ve büyük bölümü, ilköğretim döneminden önce oluşmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi burada belirtilen yargıyı daha çok destekler niteliktedir?    

11.”Havuzun suyu,bulutlu göğün yansımasıyla sanki katran rengindeydi.”sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  

12.”Toplumu meydana getiren bütün bireylerin, eğitim hizmetlerinden eşit olarak nasıl yararlanabilecekleri tartışıldı ve belli bir görüşte  birleşildi. ” Yukarıdaki cümlenin konusu nedir?  

13-
  1. Kavak ağaçlarını da çok severim.
  2. Kavak ağaçlarını eskiden beri severim.
  3. Kavak ağaçlarını oldum olası severim.
  4. Kavak ağaçlarını çok severim.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır?    

14.  Sanayileşen bir dünyada ,ilkel üretim biçimini sürdüren bir ülkenin yaşamasına olanak yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki düşünce ile paralellik göstermez?  

15.Aşağıdakilerden hangisi”Güneş balçıkla sıvanmaz” atasözünün anlamına uygundur?  

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi başkalarına faydalı olduğu halde yakınlarına faydalı olamama anlamına gelir?  

17.” Tuttuğu yolda  ilerlemek isteyen, ağır ağır, güvenilir adımlarla yürümelidir. Acele eden kimse yanılabilir,yolunu şaşırabilir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?    

18.Hangi atasözünün konusu diğerlerinden farklıdır?  Yorum Formu

 

 

 

 
 
 
 
   

1