5.Sınıf Türkçe Online Test 10 Paragraf Soruları

Şubat 4, 2012 | Kategori: 5.Sınıf, Online Testler

Beşinci sınıf Türkçe interaktif test parafrafta anlam sorularından oluşmaktadır.

 

 

Şiir değiştirir insanı. Bir okuyucu sevdiği şairi tanımadan başka, tanıdıktan sonra başka insandır. Çok sevdiğiniz, hoşunuza giden şiirlerle ilk karşılaşmalarınız düşünün. Gece ise uykunuz açılmıştır. Bir daha, bir daha okumak, ezberlemek, yakınlarınıza dinletmek istersiniz okuduğunuz şiiri. Yaşama istekleriniz artmıştır. Bir coşku, bir katkıdır yaşamınıza. Artık değişmez, zenginleşmiştir yaşamınız.   1.Paragrafın konusu nedir?    

Bir güvercin kanadında okşuyorum Göklerin maviliğini, Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime, Ağaçların yeşilliği, Bulutların ipek gölgesi Çocukların yüzünde ışıldıyor.   2.Şiirin konusu ne olabilir?    

Havada bir dost eli okşuyor derimizi, Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi, İçimize çevirip nemli gözlerimizi, Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.   3.Dörtlükte anlatılan nedir?    

Bir garip ölmüş diyeler Üç günden sonra duyalar Soğuk su ile yuyalar Şöyle garip bencileyin   4.Dörtlüğün teması nedir?  

Çırağın ağzı burnu boya içindeydi. Onun on misli iş çıkaran ustanın parmaklarında boyadan eser bile yoktu. Ara sıra çırakla şakalaşıyor, çırak sadece gülüyor. Gözünü fırçanın ucundan kıl kadar bile ayırmamaya çalışıyordu. 5.Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisidir?    

Her eserden yeni bir öz getirmesini, orijinal olmasını istemek hakkımızdır. Fakat etki altında kalmak orijinal olmaya mani değildir ki...”Orijinalin tarifi taklit edilmeyendir.” 6.Aşağıdakilerden hangisi parçada vurgulanmak istenen düşünceyle aynı doğrultuda değildir?  

Sırtına bal sürüp tavus tüylerinin üstünde yuvarlanan ve sonra tavus meclisine girmeye yeltenen meşhur karganın talihine güven yoktur. Böyle tipler , sahip oldukları yaradılış iradesinin dış plânda taklitçisi, sahte özenişlerle, bilhassa şiir sahasında hemen enselenmeye mahkūmdurlar. 7.Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen nedir?  

Hiçbir şairin, hiçbir sanatçının tek başına bir anlamı yoktur. Onun anlamı değerli, ölmüş ozan ve sanatçılarla olan bağına göre ortaya çıkar. Ona tek başına değer biçemezsiniz; karşıtlık ve benzerliklerini belirtmek için ölmüşler arasına yerleştirmeniz gerekir onu.   8.Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?    

Geçen gün şiir defterimi karıştırıyordum. Fuzûli’nin bir beytini buldum. O beyti pek beğenmişim ki defterime yazmışım. Fuzūli Divanı’nı  da daha yeni okudum. Üç ay oldu olmadı. O beyti büsbütün unutmuşum. Neden?Çünkü güzel bir söz ama gerçekten konusu yok, gerçekten manası yok. 9.Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?  

Dün akşam gördüğüm oyun iyi miydi,değil miydi? Bir şey söyleyemeyeceğim. İyi olmasa da tutmalıyız, övmeliyiz o oyunu, bizim de onun için Bir yandan da Türkçe ne yazılırsa, yermeye, kötülemeye kalkıyoruz. Yazarlarımızı böyle boyuna kırarsak Türk tiyatrosu nasıl kurtulur?   10.Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyeti’dir. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.   11. Paragraftaki en belirgin duygu aşağıdakilerden hangisidir?  

Söz ola kese savaşı Söz ola kurtara başı Söz ola ağulu aşı Bal ile yağ ede bir söz   12.Dörtlükte söz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?  

Uyandım uykudan aradım seni Sağıma soluma bakındım anne Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık Anne, anne,anneciğim. 13. Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?  

Arkadaşıma: “Şu sokaktan geçelim .“dedim.  Şimdi çocukluğumun ve uzun yılların ardında kalan yağmurlu bir sabah, son defa olarak çıktığım o sokaktan girecektim. Kaldırımda oynadığım, uçurtma uçurduğum, cam kırdığım sokak, ilk arkadaşlık, ilk tatlı hayaller... Bir masal dünyasına açılan kapının önündeymişim gibi tereddüt içindeyim. Bir iki adım sonra bende yaşayan bir âlem ya yıkılacak ya devam edip gidecekti.   14.Yazara çocukluğunu hatırlatan, aşağıdakilerden hangisidir?  Yorum Formu

 

 

 

 
 
 
 
   

1